SebastianFranckenhaeuser Parempi Helsinki – tehdään yhdessä Helsingistä hyvä ja turvallinen paikka asua

Vireämpää elinkeinoelämää ja yrittäjyyttä Helsinkiin

Helsinki tarvitsee vireämpää elinkeinoelämää ja uusia työpaikkoja kaupunkilaisille. Helsingin tuleva talouskasvu ja uusien työpaikkojen luominen on pääasiassa pienten ja keskisuurien yritysten varassa. Jotta uutta liiketoimintaa syntyisi, tulee pääkaupunkiseudun kuntien helpottaa yritystoiminnan aloittamista. Kannustavan ja innovaatiomyönteisen toimintaympäristön lisäksi kannattavan yritystoiminnan tukeminen ja ylläpitäminen edellyttää infrastruktuurin ja liikenneyhteyksien kehittämistä.

Aloitteleva yrittäjä joutuu yritystä perustaessaan ottamaan paljon riskejä. Esimerkiksi jos työtön henkilö perustaa toiminimen ja aloittaa yritystoiminnan, työttömyyskorvaukset loppuvat, vaikka yrityksestä ei saisi vielä mitään tuloja. Alkuvaiheessa yrittäjällä ei myöskään välttämättä ole varaa omiin tiloihin, kun starttiraha-hakemukset ovat vasta vetämässä. Helsingissä on tyhjää toimistotilaa 1,2 miljoonaa neliömetriä (HS 14.4.2016), joista kaupunki voisi tarjota ilmaisia toimitiloja startup-yrityksille. Uudet yrittäjät tarvitsisivat paikan, jossa he voivat aloitella toimintaa ja rekrytoida henkilökuntaa ennen kuin omat toimitilat löytyvät. Microsoft Flux on hyvä esimerkki startup-yrityksille tarjottavista tiloista ja laitteista.

Yrittäjien mukaan TE-toimistosta ei saa riittävästi tukea. Esimerkiksi työntekijän palkkaaminen voi olla ongelmallista, kun TE-toimisto ei pysty suoraan osoittamaan sopivia henkilöitä kortistosta. Vaikka kaupunki ei voi ratkaista TE-toimiston ongelmia, voitaisiin aloitteleville yrittäjille järjestää mentorointia kaupungin kustannuksella. Suomen Yrityskummit Ry tarjoaa vastaavaa neuvontaa, josta pitäisi jakaa laajemmin informaatiota. Moni yrittäjä kaipaa kokeneemman neuvoja, kun ei itse alussa tiedä kaikkea, mitä oletettavasti pitäisi.

Yritystuista saatava hyöty ei ole aina yksiselitteinen. Yritystuet voivat vääristää kilpailua tai kanavoitua vääriin kohteisiin, minkä vuoksi yritystukien myöntäminen on saanut kritiikkiä. Myös lupa-asioiden hoitoa pitäisi helpottaa ja lupamaksuja pienentää. Kilpailukykyisellä elinkeinoelämällä on vahva vaikutus talouteen ja Helsinki tarvitsee vahvan ja terveen talouden tulevaisuudessakin.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien esittämän erillisratkaisun mukaan kasvupalveluista - kuten työllisyys-, elinkeino- ja maahanmuuttajapalveluista – vastaisi yksi toimija. Sopivin malli tähän voisi olla pääkaupunkiseudun kuntayhtymä. Koska olosuhteet pääkaupunkiseudulla poikkeavat muusta maasta, ja myös maahanmuuttajien osuus väestöstä on pääkaupunkiseudulla muuta maata suurempi, pitäisi maahanmuuttajat ja työmarkkinat saada kohtaamaan toisensa entistä tehokkaammin. Yhden toimijan mallin sisältävää erillisratkaisuesitystä ollaankin tuomassa pikaisella aikataululla Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunginhallituksien käsiteltäväksi.

 

Yhteistyöllä saamme Helsingistä elinvoimaisen kaupungin, jossa on hyvä yrittää ja asua!

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat