SebastianFranckenhaeuser Parempi Helsinki – tehdään yhdessä Helsingistä hyvä ja turvallinen paikka asua

Lisää asuntorakentamista hillitsemään asumiskustannuksia

Työmarkkinajärjestöt vaativat tällä viikolla, että Helsingin seudun kuntien asuntotavoitteita täytyy nostaa 50 prosenttia. SAK:n, EK:n, Akavan ja STTK:n mukaan kuntien on kaavoitettava, investoitava ja purettava sääntelyä seuraavien keinojen avulla:

1. Helsingin seudun kuntien on rakennettava 18 000 uutta asuntoa vuosittain: Helsinkiin 7 500, Espooseen 3 750 ja Vantaalle 3 000. Myös kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja on lisättävä.

2. Kaupunkien on pidettävä varalla kerrostalorakentamiseen sopivia tontteja vähintään viiden vuoden ajaksi.

3. Helsingin seudun kuntien on hankittava esimerkiksi lunastamalla enemmän asuntorakentamiseen sopivaa tonttimaata.

4. Täydennysrakentamista pitäisi vauhdittaa. Maankäyttömaksujen ja muiden kaavoituskorvausten määräytyminen pitäisi olla kaikille selvää ja avointa.

5. Keskusta-alueille, asemaseuduille ja joukkoliikenneyhteyksien lähistölle on rakennettava selvästi nykyistä enemmän asuntoja. Tonttien tehokkaampi käyttö alentaa asumisen hintaa ja takaa paremmat palvelut.

6. Rakentamiseen liittyviä normeja pitäisi lieventää. Hinnankorotuspaineita muodostuu esimerkiksi autopaikkoja, julkisivumateriaaleja sekä talojen muotoja ja sijoitteluja koskevista vaatimuksista. Normeista tinkiminen ei saa kuitenkaan aiheuttaa laadun heikkenemistä.

7. Uusille asuinalueille on luotava heti toimivat joukkoliikenneyhteydet.

(Kauppalehti 13.2.2017)

 

Mielestäni on hyvä, että työmarkkinajärjestöjen ehdotukset saatiin julkisuuteen juuri ennen kuntavaaleja. Asuntotarjontaa on todellakin lisättävä Helsingissä. Erityisesti kohtuuhintaisista asunnoista on pulaa. Itse tehostaisin tonttimaan käyttöä ja rakentaisin korkeampia taloja Helsinkiin.

Helsingissä on 1,2 miljoonaa neliömetriä tyhjää toimistotilaa (HS 14.4.2016), joka pitäisi muuttaa asuinnoiksi osittain. Toimistotiloja ei saada tehokäyttöön yritysten kasvun avulla, koska uudet työtavat ovat vähentäneet oleellisesti yritysten toimitilatarpeita. Tyhjillään olevat toimistotilat riittäisivät kattamaan asunnottomien määrän ja siten kaikille voisi löytyä koti. Näin ollen meidän ei tarvitsisi kaavoittaa tärkeitä Keskuspuiston kaltaisia suojelukohteita.

Tarjonnan lisäämisen avulla voidaan vaikuttaa asuntojen hintoihin, mutta myös muita toimenpiteitä asumiskustannusten hillitsemiseksi tarvitaan. Mielestäni on huolestuttavaa, että tonttivuokrien korottaminen on ollut jälleen esillä. Tonttivuokrien suhteen pitäisi ottaa järki käteen ja suhteuttaa eri alueiden vuokratasot keskenään. Tonttivuokrien korotukset nostavat asumiskustannuksia ennestään ja tällä on tietenkin suora yhteys asumis- ja toimeentulotukimenojen kasvuun.

Pääkaupungin asuntopoliittiset päätökset ovat tahto- ja valintakysymyksiä. Kannatan tekoja, joiden avulla Helsingissä on mahdollista asua tulotasosta riippumatta!

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat