SebastianFranckenhaeuser Parempi Helsinki – tehdään yhdessä Helsingistä hyvä ja turvallinen paikka asua

Ympäristöystävällinen yritystoiminta Helsingissä

Ekokompassi on pk-yrityksille kohdennettu ympäristöjärjestelmä, jota pääkaupunkiseudun kaupungit sekä HSY, HSL ja Helen ovat olleet mukana luomassa ja rakentamassa. Ekokompassissa mukana olevat yritykset ja yhteisöt ovat sitoutuneet jatkuvaan toiminnan parantamiseen Ekokompassin 10 kriteeriä noudattamalla.

Ekokompassi tarjoaa yrityksen käyttöön valmiin mallin, työkalut ja henkilökohtaisen neuvojan ympäristöjärjestelmän rakentamiseen. Ekokompassin hyödyntämisestä koituvat maksut ovat suhteellisen pienet verrattuna siitä saataviin hyötyihin, kuten markkinointi- ja kilpailuetuun, riskienhallintaan ja yleisiin kustannussäästöihin.

Helsingin kaupungin todellinen aktivoituminen ympäristöasioissa on kaikkien etu. Kaikki yritykset, toimintaansa aloittelevat ja jo olemassa olevat pitäisi ohjata tutustumaan Ekokompassiin ja sen palveluihin. Ympäristötiedon levittäminen pitäisi ottaa mukaan varhaiskasvatukseen ja meidän kaikkien tulisi pienestä pitäen saada kasvaa ympäristömme kannalta edulliseen, epäitsekkäämpään ajatteluun.

Rakkaan pääkaupunkimme ympäristöstä huolehtimisen voimme aloittaa yksinkertaisista ja tutuista asioista. Meillä on keinot tukea pääkaupunkiseudun pk-yrittäjien toimintaa ja paikallista tuotantoa. Tutkimusten mukaan paikallisia päästöjä voitaisiin huomattavasti vähentää käyttämällä päivittäisiin ostoksiin lähikauppoja. Lisäksi ympäristön kannalta on kestävämpää ostaa harvemmin suuria määriä kuin usein pieniä eriä kerrallaan.

Miten vilkas elinkeinoelämä ja yrittäjyyden tukeminen voidaan linkittää yhteen ympäristöpoliittisten tavoitteiden ja kestävän kehityksen kanssa? Olisiko mahdollista, että esimerkiksi yritystukien kohdentamisessa yhtenä näkökulmana olisi ympäristöasioiden konkreettinen huomioiminen tai jopa Ekokompassin tutustumiseen velvoittaminen?  Samalla kun luodaan yritysmyönteistä kaupunkia, meidän pitää miettiä konkreettisia keinoja, joiden avulla voimme sitoutua rakentamaan myös ympäristöystävällistä, yritystoimintansa kestävään kehitykseen perustavaa kaupunkia. Mielestäni tämän voisi aloittaa ohjaamalla kaupungin sivuilla Ekokompassiin tutustumiseen ja käyttöön. Me päätämme, minkälaista ympäristöpolitiikkaa Helsingissä lähitulevaisuudessa tehdään.

 

Tehdään Helsingistä yhdessä turvallinen edelläkävijä myös ympäristöasioissa!

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat