SebastianFranckenhaeuser Parempi Helsinki – tehdään yhdessä Helsingistä hyvä ja turvallinen paikka asua

Apulaispormestari Sinnemäki istuu kahdella tuolilla

Tarkastuslautakunta arvioi Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) omistajanohjauksen. Lautakunta totesi, että omistajanohjaus on ollut tarkoituksenmukaista, mutta apulaispormestarin kaksoisrooli hallituksen puheenjohtajana ja konsernijohdon edustajana voi olla haasteellinen.


”LAUTAKUNTA TOTEAA, ETTÄ: 

  • omistajaohjauksen selkeyden kannalta olisi parempi, että konsernijohtoon kuuluvat kau­punginhallituksen tai sen konsernijaoston jäsenet, pormestaristo ja viranhaltijat eivät toimisi tytäryhteisöjen johdossa.

kaupunginkanslian tulee

  • valmistella konserniohjeen päivitys ottamaan huomioon aiempaa tiukempi esteellisyys­sääntely.”

Lähde: https://www.arviointikertomus.fi/artikkelit/2017/helsingin-kaupungin-asunnot-oyn-omistajaohjaus

Juridista estettä tilanteessa ei ole, joten Sinnemäki voi edelleen jatkaa kaksoisrooliaan. Läpinäkyvyyden ja hyvän hallinnon kannalta olisi kuitenkin parempi, että apulaispormestari jättäisi paikkansa Hekan hallituksen puheenjohtajana.

Apulaispormestari ei tosin ole ainoa, jolla on kaksoisrooli. Hekan toimitusjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana viidessä alueyhtiöissä, jotka kuuluvat Hekan konserniin. Alueyhtiöiden tarkoituksena on huolehtia huollosta ja isännöinnistä. Näin ollen käytännössä sama henkilö ostaa ja myy huoltopalveluita. Mielestäni tämäkin on läpinäkyvyyden kannalta huolestuttavaa. Omakustannusperiaatteella toimivan vuokrataloyhtiön kustannukset maksaa loppupelissä asukkaat.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat